Dr. V. S. Wakankar

Sketches of Bhimbetka by Dr. V. S. Wakankar

References :

  • Prag - Eitihasik kala vithikanche bhandar - Bhimbetka (Collection of Pre-historic Art Galleries - Bhimbetka) - Dr. V. S. Wakankar; Navneet Marathi Digest December 1974; (Pages 43 - 56)
  • Padmashri Vishnu Shridhar Wakankar - Vyakti ani Yogadan; Ed. Virendra Mishra. Translation Pramod Joglekar; Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Maharashtra publication 2002.
  • Madhya Pradesh ki Dharohar - Bhimbetka - World Heritage Site; Dr. Narayan Vyas; R. K. Publishing House, New Delhi; 2nd edition 2005.
  • Drshta Kalasadhak; Udayan Indulkar, Hindi translation Alka Risbud; Sanskar Bharati Agra. 2003.
Top